www.judaica-library.com 7/23/2024  
  מק"ט מוצר סוג מחיר
1 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל עם הגדה של פסח   קטן - עברית - מוזהב  88 ₪
2 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל  גדול~עברית~כריכת עור לבן (PU)  148 ₪
3 KIDDUSH Rejoicing in Shabbat and the Holidays  ספר הקידוש~גדול~עברית/אנגלית~כריכת עור כחול (pu)  198 ₪
4 KIDDUSH Rejoicing in Shabbat and the Holidays  הקידוש~קטן~עברית/אנגלית~כריכת עור כחול (pu)  128 ₪
5 KIDDUSH Rejoicing in Shabbat and the Holidays  ספר הקידוש~קטן~עברית/אנגלית~ כריכת עור לבן (PU)  128 ₪
6 11111 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל  גדול - עברית - מוזהב  98 ₪
7 11112 KIDDUSH Rejoicing in Shabbat and the Holidays  ספר הקידוש - גדול - עברית/ אנגלית - מוזהב   198 ₪
8 11311 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל  גדול - עברית - כריכת עור (pu)   148 ₪
9 11312 KIDDUSH Rejoicing in Shabbat and the Holidays  ספר הקידוש - גדול - עברית/ אנגלית - כריכת עור(pu)  198 ₪
10 12111 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל  קטן - עברית - מוזהב  88 ₪
11 12112 KIDDUSH Rejoicing in Shabbat and the Holidays  ספר הקידוש - קטן - עברית/ אנגלית - מוזהב  98 ₪
12 12211 קידושים וזמירות לשבת   נוסח משולב  58 ₪
13 12231 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל  קטן - עברית - כריכה רכה  78 ₪
14 12311 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל  קטן - עברית - כריכת עור(pu)  98 ₪
15 12312 KIDDUSH Rejoicing in Shabbat and the Holidays  ספר הקידוש - קטן - עברית/ אנגלית - כריכת עור(pu)  128 ₪
16 92511 מגילת אסתר  קטן - עברית - מוזהב - כריכה רכה  48 ₪
17 אני אל מול עצמי    70 ₪
18 ספר השמחות מחזור החיים היהודי    98 ₪
19 אינדיאנים על גבעה 16  העיניים של המדינה - הקרב על הר החרמון-אביחי בקר  72 ₪
20 יפי הבריאה   מחכמתו של רבי נחמן מברסלב  88 ₪
21 ספר תהילים  קטן~עברית~כריכת עור כחול (PU)  118 ₪
22 ספר תהילים  קטן~עברית~כריכת עור פנינה(PU)  118 ₪
23 21111 ספר תהילים  גדול - עברית - מוזהב  148 ₪
24 21112 THE PSALMS OF DAVID  ספר תהילים - גדול - עברית/ אנגלית - מוזהב עם מארז   250 ₪
25 21311 ספר תהילים  גדול - עברית - כריכת עור  180 ₪
26 22111 ספר תהילים  קטן - עברית - מוזהב  98 ₪
27 22311 ספר תהילים  קטן - עברית - כריכת עור(pu)חום  118 ₪
28 23111 ספר תהילים  רבע - עברית - מוזהב  70 ₪
29 23311 ספר תהילים  רבע - עברית - כריכת עור(pu)חום  88 ₪
30 ספר התנ"ך  קטן - כריכת עור כחול (PU)  180 ₪
31 ספר התנ"ך  קטן - כריכת עור פנינה (PU)  180 ₪
32 ספר תנ"ך  גדול ~ מוכסף  270 ₪
33 ספר התנ"ך  גדול ~ ברונזה  270 ₪
34 31111 ספר התנ"ך  גדול ~ מוזהב  270 ₪
35 31331 ספר התנ"ך  גדול - כריכת עור  270 ₪
36 31421 ספר התנ"ך  גדול - כריכת סקאי   220 ₪
37 32111 ספר התנ"ך  קטן - מוזהב  98 ₪
38 32311 ספר התנ"ך  קטן - כריכת עור חום (PU)  180 ₪
39 32411 ספר התנ"ך  קטן - כריכת סקאי  98 ₪
40 חמישה חומשי תורה  קטן ~ כריכת עור פנינה(PU)  180 ₪
41 חמישה חומשי תורה  קטן ~ כריכת עור (PU)  180 ₪
42 41111 חמישה חומשי תורה  גדול - מוזהב עם מארז  270 ₪
43 41331 חמישה חומשי תורה  גדול - כריכת עור  270 ₪
44 42111 חמישה חומשי תורה  קטן - מוזהב  150 ₪
45 42331 חמישה חומשי תורה  קטן ~ כריכת עור חום (PU)  180 ₪
46 101111 אנא בכח תפילות וסגולות לכל עת  גדול - עברית - מוזהב  118 ₪
47 61111 סידור "אהבת עולם" השלם  נוסח עדות מזרח - גדול - מוזהב  98 ₪
48 61121 סידור "אהבת עולם" לבר - המצווה   נוסח עדות מזרח - עם מארז  128 ₪
49 61311 סידור "אהבת עולם" השלם  נוסח עדות מזרח - גדול - כריכת עור(pu)  98 ₪
50 62111 סידור "אהבת עולם" השלם  נוסח עדות מזרח - קטן - מוזהב  78 ₪
51 62311 סידור "אהבת עולם" השלם  נוסח עדות מזרח - קטן - כריכת עור(pu)  79 ₪
52 51111 הגדה של פסח  גדול - עברית - מוזהב   148 ₪
53 51112 THE PASSOVER HAGGADAH  הגדה של פסח - עברית/ אנגלית - מוזהב   198 ₪
54 51141 הגדה של פסח  'מגזרות נייר' עם מארז  198 ₪
55 51231 הגדה של פסח  עברית - כריכה רכה כחולה  78 ₪
56 51311 הגדה של פסח  עברית - כריכת עור(pu) חום  128 ₪
57 51321 הגדה של פסח  כריכת עור(pu) כחול  128 ₪
58 51531 הגדה של פסח  גדול - עברית - כריכת סיכות  48 ₪
59 51532 THE PASSOVER HAGGADAH  הגדה של פסח - עברית/ אנגלית - כריכת סיכות  64 ₪
60 52111 ספר הקידוש לשבתות וחגי ישראל עם הגדה של פסח   קטן - עברית - מוזהב  88 ₪
61 ברית מנוחה    63 ₪
62 חכמה קדומה-על ספר הזוהר  עברית- ארמית  60 ₪
63 קונטרס גדולי ישראל והזוה"ק    10 ₪
64 דרך ה' לרמח"ל  עברית ~ קטן  20 ₪
65 סט כתבי רבי יעקב אביחצירא זיע"א  סט כתבי רבי יעקב אביחצירא זיע"א - 12 כרכים  599 ₪
66 סט ספרי הזוהר  סט ספרי הזוהר 12 כרכים בארמית עם תרגום לעברית  400 ₪
67 לכה דודי לקראת כלה  עברית  90 ₪
68 ספר הזוהר הקדוש השלם "חיבורא קדמאה"  ספר הזוהר בכרך אחד.  298 ₪
69 תיקוני הזוהר הקדוש  2 כרכים  30 ₪
70 Le Maguid et les Ecrits Zohariques  גילויי המגיד לרמח"ל  44 ₪
71 אור הזוהר הקדוש    30 ₪
72 סט ספרי הזוהר היומי  שישה כרכים מחולקים לקריאה יומית בארמית  154 ₪
73 אור הגנוז  בקלסתר פניו של הרמח"ל  46 ₪
74 דרך ה'  דרך היחוד  65 ₪
75 סט כתבי רמח"ל  סט כרכי רמח"ל - 11 כרכים  805 ₪
76 תיקוני הזוהר הקדוש    30 ₪
77 301 אגרות רמח"ל  מגיד מראשית אחרית  82 ₪
78 303 אחד מלך העולם    69 ₪
79 304 אחד מלך העולם  צרפתית  50 ₪
80 305 דעת תבונות  עברית / צרפתית  80 ₪
81 306 דעת תבונות  עיקרי אמונה לרמח"ל  82 ₪
82 309 דרך חכמת האמת לרמח"ל    54 ₪
83 310 מאמר הגאולה לרמח"ל    58 ₪
84 311 מסילת ישרים  לאור כתבי הרמח"ל- סוד לישרים  82 ₪
85 312 מסילת ישרים  צרפתית  80 ₪
86 313 משכני עליון   סוד בית המקדש השלישי  42 ₪
87 314 סידור הרמח"ל - חול וראש חודש  תפילות חול וראש חודש - גדול  120 ₪
88 315 סידור הרמח"ל- חול וראש חודש  תפילות חול וראש חודש - קטן  68 ₪
89 316 ספר ההגיון  עברית / צרפתית  80 ₪
90 317 פנימיות התורה  צרפתית  60 ₪
91 318 רכב ישראל  קבלת הרמח"ל  82 ₪
92 319 תיקונים חדשים  צרפתית  60 ₪
93 320 תיקונים חדשים לרמח"ל ארמית - עברית    98 ₪
94 321 תפילות לרמח"ל    82 ₪
95 322 קל"ח פתחי חכמה    98 ₪
96 323 מבוא לחכמת הקבלה  תקליטור DVD  120 ₪
97 324 סידור הרמח"ל - שבת וראש חודש  תפילות שבת וראש חודש- גדול  85 ₪
98 326 גילוי מלכותו  עברית  15 ₪
99 327 קבלה  Kabbale: Corps Et Ame  120 ₪
100 מפת קברי צדיקים בארץ ישראל    30 ₪
101 אורו של מקדש - חלק א'  עולם המחשבה של המקדש  62 ₪
102 אורו של מקדש - חלק ב'  עולם המחשבה של המקדש  64 ₪
103 תקוות חוט השני  מתקופת האבות ועד למקדש בהתבוננות פנימית  30 ₪
104 אוצר הבית הראשון    149 ₪
105 אוצר המשכן    159 ₪
106 בית הבחירה  באור בית הבחירה לרמב"ם  120 ₪
107 משכני עליון  סוד בית המקדש השלישי  42 ₪
108 הגדת המקדש בצרפתית    198 ₪
109 חוברת אוצר המשכן    25 ₪
110 110000 JEWISH HOLY SITES AND TOMBS IN ERETZ ISRAEL   מקומות קדושים וקברי צדיקים בארץ ישראל באנגלית  240 ₪
111 120000 lieux saints du judaïsme en terre d’Israël  מקומות קדושים בארץ ישראל צרפתית   240 ₪
112 130000 אלבום מנהרות הכותל   עברית  148 ₪
113 140000 Touching the stones of the heritage  מנהרות הכותל אנגלית  148 ₪
114 140001 Западная стена тоннеля  מנהרות הכותל רוסית  148 ₪
115 501 ENCYCLOPEDIA OF THE HOLY TEMPLE IN JERUSALEM   אנציקלופדית המקדש- אנגלית כרטא  198 ₪
116 502 בית המקדש בירושלים  עברית כרטא  169 ₪
117 509 הגדת המקדש  עברית כרטא  150 ₪
118 510 The Quest   הר הבית בירושלים- אנגלית כרטא  220 ₪
119 511 THE TEMPLY HAGGADAH  הגדת המקדש - אנגלית כרטא  148 ₪
120 512 מדריך כרטא קברי צדיקים בארץ ישראל  עברית כרטא  74 ₪
121 513 מדריך כרטא לחפירות הר -הבית  עברית כרטא  84 ₪
122 60 שנה  למדינת ישראל  120 ₪
123 804 ברכת הבית עברי/אנגלי  חי חדש  189 ₪
124 805 מעגל החיים  חי חדש  189 ₪
125 806 מנורה מעגל חיים  חי חדש  189 ₪
126 807 הסנה בוער  תהילים  189 ₪
127 808 נבל-נעים זמירוות ישראל  תהילים  189 ₪
128 809 פסח  תהילים  189 ₪
129 810 בצאת ישראל ממצרים  תהילים  139 ₪
130 811 תהילים  רוחב  180 ₪
131 812 מזמור שיר ליום השבת   תהילים  189 ₪
132 813 השמים מספרים כבוד אל  תהילים  189 ₪
133 814 אדם הראשון  תהילים  189 ₪
134 815 מעגל החיים  תהילים  189 ₪
135 816 שבת  מרובע  140 ₪
136 817 ברכת הבית  עברי/אנגלי - בינוני  140 ₪
137 818 חי - חתונה  בינוני  140 ₪
138 819 חי - תפילין - מזל טוב  חדש  120 ₪
139 820 חתונה - ברכת הבית  מרובע  140 ₪
140 821 חי חי  מרובע  140 ₪
141 822 ברכת הבית - חמסה    140 ₪
142 823 ברכת הבית - ציפורים    140 ₪
143 824 קמיע הצלחה לרבי עקיבא זיע"א    140 ₪
144 825 500 שנה לגירוש יהודי ספרד  אזל, נשארו רק 10 בודדים  400 ₪
145 826 שבת  אשת חיל  276 ₪
146 827 מעגל החיים  סולם יעקב  276 ₪
147 828 מעגל החיים  תפילין  276 ₪
148 829 ברכת הבית  עברית צרפתית  216 ₪
149 831 ירושלים  חלום יעקב  144 ₪
150 832 ברכת הבית  עברית/אנגלית  216 ₪
151 833 עשרת הדברות  עברית/צרפתית  216 ₪
152 834 זוג  אירוסין  144 ₪
153 835 תהילים  דוד המלך  276 ₪
154 836 אשת חיל  עברי/אנגלי  216 ₪
155 837 הסנה בוער  חתום וממוספר  368 ₪
156 838 ירושלים  ציור/צילום  216 ₪
157 839 חלום יעקב    144 ₪
158 840 בריאת העולם    144 ₪
159 841 מעמד הר סיני    216 ₪
160 842 יונה הנביא    216 ₪
161 תהילים  נבל  1800 ₪
162 מנורה  חי  1800 ₪
163 843 המקומות הקדושים  The Holy Places  180 ₪
164 844 בית המקדש  ענווים! הגיע זמן-גאולתכם! Temple  180 ₪
165 845 משיח - מירון,שכם,יריחו,חברון  Messiah  180 ₪
166 846 חברון - מערת המכפלה  Hebron - Tomb of the Fathers  180 ₪
167 847 כיבוש יריחו  Conquest of Jericho  180 ₪
168 848 דרך צדיקים  The Way of the Righteous  180 ₪
169 849 עמק יהושפט  Valley of Jehoshaphat  120 ₪
170 850 צפת -עיר הקודש  Safed  120 ₪
171 851 הגאולה ממצרים  Redemption from Egypt  120 ₪
172 852 ירושלים- עיר הקודש  Jerusalem  120 ₪
173 853 התבוננות  Meditation  120 ₪
174 854 חברון-עיר הקודש  Hebron  120 ₪
175 855 מערת המכפלה  Tomb of the Fathers  120 ₪
176 856 גגות חברון  Rooftops of Hebron  120 ₪
177 857 עבודת המזבח  Sacrificial Offerings  120 ₪
178 858 ים הכנרת  Sea of Galilee  120 ₪
179 859 טבריה- עיר הקודש  Tiberias  120 ₪
180 860 פקיעין  Pequi’in  120 ₪
181 861 בגן עדן  In the Garden of Eden  120 ₪
182 862 מעיין החיים  Spring of Life  120 ₪
183 863 דהרת סוסים  Gallop of the Horses  120 ₪
184 864 שירת הבריאה  Song of the Creation  120 ₪
185 865 דילוג הסוסים  Leap of the Horses  120 ₪
186 866 יציאת מצרים  Exodus from Egypt  120 ₪