ספריית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
JEWISH HOLY SITES AND TOMBS IN ERETZ ISRAEL

מקומות קדושים וקברי צדיקים בארץ ישראל באנגלית
This handsome volume contains the wonderful story of the Jewish holy sites throughout Eretz Israel

JEWISH HOLY SITES AND TOMBS IN ERETZ ISRAEL
This handsome volume contains the wonderful story of the Jewish holy sites throughout Eretz Israel, sketching the lives of important figures throughout the ages: our Biblical ancestors, the prophets, kings, Talmudic tannaim and amoraim, and scholars from later centuries. In word and deed they served as role models for their contemporaries, and they continue to inspire us today.
Basic to the custom of pilgrimage to these locations is the belief that prayer at holy sites has special meaning. The faithful hold that the righteous buried at these sites will act as advocatas before God, enabling our prayers for health, success in marriage, and a comfortable livelihood to be heard sympathetically.
The graves of our ancestors are a source of rich, historical meaning for us, their descendants,
Connecting us to the Land and to our roots.
Only a nation that knows and remembers its past can have a future.

מחיר: 240 ₪
שלח לחבר
הוסף לסל
פורמט הספר
גודל: 24X 34 ס"מ
שפה: אנגלית
כריכה: כריכה קשה - למינציה - מוטבעת זהב
פנים הספר: 198 עמודי צבע
צילומים מתוך הספר
תוכן הספר

Foreword
The Cave of Machpelah- Hebron
Jesse' Father of David- Hebron
Abner Ben Ner- Hebron
The Prophets Gad and Nathan- Halhul
Rachel Imeinu- Bethlehem
City of Eternity- Jerusalem
The Temple Mountv- Jerusalem
Upon Your Walls O Jerusalem…- Jerusalem
The Western Wall- Jerusalem
King David`s Tomb- Jerusalem
The Tower of David- Jerusalem
Shimon ha- Tzaddik- Jerusalem
Ari Synagogue- Jerusalem
Bei El Synagogue- Jerusalem
Ramben Synagogue- Jerusalem
Yohanan ben Zakkai Synagogue- Jerusalem
Synagogue of R. Judah he- Hasid- Jerusalem
Mount of Olives- Jerusalem
Tombs of the Prophets- Jerusalem
Huldah the Prophetess- Jerusalem
R. Hayyim ben Attar- Jerusalem
Absalom`s Tomb- Jerusalem
Zechariah`s Tomb- Jerusalem
Cave of the Sons of Hezir- Jerusalem
R. Ovadiah of Bartenura- Jerusalem
Gihon Spring- Jerusalem
The Ophel- Jerusalem
Zedekiah`s Cave- Jerusalem

Tombs of the King`s- Jerusalem
Tombas of the Sanhedrin- Jerusalem
Samuel the Prophet- Jerusalem
Synagogua and Spring- Jericho
Dan, Son of Jacob- Eshtaol
The Maccabees- Modi`in
Rabban Gamaliel- Yavneh
Judah ben Jacob- Yehud
Benjamin ben Jacob- Kfar Saba
Simeon ben Jacob- Eyal
Caleb ben Jephunneh- Hares
Joshua ben Nun- Hares
Joseph the Righteous- Shechem
R. Judah ha- Nasi- Beit She`arim
R. Gamaliel and R. Shimon- Beit She`arim
Jonah the Prophet- Mash`had
R. Meir Ba`al ha- Nes- Tiberias
Rabbi Jeremiah- Tiberias
R. Hiyya- Tiberias
R. Akiva- Tiberias
R. Moshe Haim Luzzatto- Tiberias
Rambam- Tiberias
Rabban Yohanan ben Zakkai- Tiberias
Elijah the Prophet- Haifa
R. Avdimi of Haifa- Haifa
Ramban- Haifa
R. Judah ben Bava- Shefaram
The Ancient Synagogue- Shefaram
R. Joshua and R. Shimon of Sakhnin- Sakhnin

R. Abraham Ibn Ezra- Cabul
Hushai the Archite- Yarcha
Habakkuk the Prophet - Hukok
Abba Halafta and His Sons Kfar Hananiah
R. Yose ben Halafta Kfar Hananiah
R. Shimon ben Halafta Kfar Hananiah
R. Hananiah ben Akashiha- Kfar Hananiah
R. Ishmael the High Priest- Shazur
R. Shimon Shazuri and His Son- Shazur
Peki`in- Peki`in
R. Yose of Peki`in- Peki`in
R. Shimon bar Yohai- Meron
R. Yohanan ha- Sandlar- Meron
Hillel and his Disciples- Meron
Shammai the Elder- Meron
R. Yitzhak Nappaha- Meron
Yiba Saba- Meron
R. Yose ban Kisma- Meron
Hamnuna Saba- Meron
City of Holiness and Mystary- Zefat
R. Pinhas ben Yair- Zefat
Ha- Ari- Zefat
The Ari Synagogues- Zefat
R. Shlomo Alkabetz- Zefat
R. Moses Alshekh- Zefat
R. Joseph Caro- Zefat
Bena`ah Synagogue- Zefat
R. Moses Cordovero- Zefat
R. Benjamin the Tzaddik- Zefat

Cave of Shem and Eber-- Zefat
Nahum of Gimzo- Zefat
Abuhav Synagogue- Zefat
Benayahu ben Yehoyada- Biriyah
Abba Shaul- Biriyah
R. Judah bar Ilai- Ein Zeitim
R. Kruspedai "Heart`s Delight"- Ein Zeitim
R. Yose of Yokerat-Al Kiyumi
R. Judah Nesiah- Avnit
Abbaye and Rava- Avnit
R. Papa and Sons- Avnit
R. Hisda- Avnit
Honi ha- Me`aggel- Hatzor ha- Gelilit
R. Eleazar ha- Moda`i- Naburia
Jacob of Kfar Naburia- Naburia
Yonatan ben Uzziel- Amuka
R. Yose ha- Gelili- Dalton
Shemaiah and Avtalyon- - Gush Halav
Joel the Prophet- - Gush Halav
R. Meir ben Yitzhak- Gush Halav
R. Meir Katzin- Gush Halav
Parents of R. Shimon bar Yohai- Gush Halav
R. Shimon ben Menasya- Gush Halav
R. Levi ben Sissi- Sassa
Obadiah the Prophet- Bar`am
Nahman Katufa- Bar`am
R. Yose ben Zimra- Kerem ben Zimra
R. Eleazar ben Azariah- Alma
R. Judah ben Teima- Alma
R. Ysrael Abu Hatzira- Netivot
Index of Namesתגיות: JEWISH HOLY SITES AND TOMBS IN ERETZ ISRAEL , קברי צדיקים , צדיק
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים