ספריית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
סט ספרי הזוהר

סט ספרי הזוהר 12 כרכים בארמית עם תרגום לעברית

מיום שהתגלה ספר הזוהר הקדוש, נתקבל בכל קהילות ישראל כספר מקודש, והשתלב בין ספרי הקדש כמו ספרי התנ"ך המשניות והתלמוד.
מכח קדושתו שימש ספר הזוהר כמקור השראה וחזון ליחידי סגולה בכל הדורות שלפנינו ואף המוני בית ישראל נתחממו כנגד אור קדושתו. ידועים הם דבריהם של גדולי ישראל בחשיבות לימוד וקריאה בספר הזוהר לגאולת ישראל ואף קריאה בזוהר ללא הבנה מסייעת בזיכוך הגוף והנשמה.
כיון שחלק גדול מספר הזוהר נכתב בארמית, באה המהדורה הנוכחית לפתוח ולפענח את האור הגנוז האצור בספר הקדוש הזה שהיה עד כה סתום ונעלם לקהל הרחב, ורק יודעי חכמת הנסתר היו נהנים מהטוב הצפון בספר זה.
ידועה בכל קהילות ישראל הסגולה המיוחדת של המצאות ספר הזוהר הקדוש בבית, וביחוד הקריאה בו.ידוע שאצל קהילות המאגרב הכנסת ספר הזוהר לבית הייתה כעין הכנסת ספר תורה.
סגולת ספר הזוהר נובעת מכחו של הרשב"י שגילה לנו סוד הבורא, סוד הבריאה וסוד הנברא.
הסכמות : הרב עובדיה יוסף שליט"א. הרב שריה דבליצקי שליט"א. וזקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל.

מחיר: 400 ₪
שלח לחבר
אזל מהמלאי
פורמט הספר
גודל: 12X 24 ס"מ
שפה: עברית
כריכה: קשה - למינציה
פנים הספר:
תוכן הספר
כרך א'- בראשית א'
מבוא לספר הזוהר
הקדמת ספר הזוהר
פרשת בראשית
פרשת נח –סתרי תורה
פרשת לך לך – סתרי תורה
כרך ב'-בראשית ב'
פרשת וירא – מדרש הנעלם – סתרי תורה
פרשת חיי שרה- מדרש הנעלם
פרשת תולדות –מדרש הנעלם
פרשת ויצא – סתרי תורה
פרשת וישלח
פרשת וישב
כרך ג'- בראשית ג'
פרשת מקץ
פרשת ויגש
פרשת ויחי
השמטות לספר בראשית
כרך ד' – שמות א'
פרשת שמות
פרשת וארא – רעיא מהימנא
פרשת בא – רעיא מהימנא
פרשת בשלח – רעיא מהימנא – פרשת המן
פרשת יתרו – רזי דרזין – רעיא מהימנא
כרך ה' –שמות ב'
פרשת משפטים
פרשת תרומה –רעיא מהימנא –סתרי תורה –ספרא דצניעותא
כרך ו' –שמות ג'
פרשת תצוה
פרשת כי תשא – רעיא מהימנא
פרשת ויקהל
פרשת פקודי – היכלות מסטרא דקדושה
השמטות לספר שמות
כרך ז'
פרשת ויקרא – רעיא מהימנא
פרשת צו - רעיא מהימנא
פרשת שמיני
פרשת תזריע – רעיא מהימנא
פרשת המצורע
פרשת אחרי מות – רעיא מהימנא
פרשת קדושים – רעיא מהימנא
פרשת אמור – רעיא מהימנא
פרשת בהר סיני – רעיא מהימנא
פרשת בחקתי
השמטות לספר ויקרא
כרך ח' – במדבר א'
פרשת במדבר
פרשת נשא – רעיא מהימנא – האדרא רבא קדישא – פרשת כה תברכו
פרשת בהעלתך- רעיא מהימנא
פרשת שלח לך – רעיא מהימנא
פרשת קרח – רעיא מהימנהא
פרשת חקת – רעיא מהימנא
פרשת בלק
כרך ט' –במדבר ב'- דברים
פרשת פינחס – רעיא מהימצנא
פרשת מטות
השמטות השייכות לספר במדבר –ספר הבהיר – מדרש רות –רעיא מהימנא
פרשת אלה הדברים –נמצאת בפרשת בלק
פרשת ואתחנן – רעיא מהימנא
פרשת עקב – רעיא מהימנא
פרשת שופטים ושוטרים
פרשת כי תצא – רעיא מהימנא
פרשת וילך משה
פרשת האזינו השמים – האדרא זוטא קדישא
השמטות השייכות לספר דברים
כרך י' – תיקוני הזוהר
הקדמת תיקוני הזוהר
תיקונים : מתיקון א' עד תיקון ע'


כרך יא' - זוהר חדש א'
פרשת בראשית- מאמרים
פרשת נח – מאמרים
פרשת לך לך – מאמרים
פרשת וירא – מאמרים
פרשת תולדות – מאמרים
פרשת ויצא – מאמרים
פרשת וישב – מאמרים
פרשת יתרו – מאמרים
פרשת תרומה – מאמרים
פרשת כי תשא – מאמרים
כרך יב' – זוהר חדש ב'
פרשת צו – מאמרים
פרשת אחרי – מאמרים
פרשת בהר – מאמרים
פרשת נשא – מאמרים
פרשת חקת – מאמרים
פרשת בלק – מאמרים
פרשת מטות –מאמרים
פרשת ואתחנן – מאמרים
פרשת כי תצא – מאמרים
פרשת כי תבוא – מאמרים
שיר השירים –מאמרים
רות – מאמרים
איכה - מאמרים

תגיות: סט ספרי הזוהר , סט , ספר , זוהר
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים